03 юни 2009

WTF Religious Moment of the Day

Take that, Yao! Няма нищо по-себеутвърждаващо и повдигащо духа от това да доминираш четвъртокласници, носейки се по баскетболното игрище облечен в роба и сандалки!

Bonus WTF Religious Moment of the Day:

Making nuns happy since 1876! Divine bliss guaranteed!

Няма коментари: