25 април 2009

WTF Петър Мутафчиев vs Economic Darwinism

Петър Мутафчиев, израстнал в Първомай и завършил за металург, е министър на транспорта в сегашното правителство. В ролята си на такъв, наскоро той е помолил Брюксел за разрешение да обяви "криза на пазара на товарни превози, което ще позволи на държавата да спре лицензирането на нови сухопътни превозващи през следващите месеца (на прост език държавата ще ограничи конкурентността на пазара, като не позволява нови играчи да влизат на пазара). За повече подробности може да четете в блога на "Капитал". Основните аргументи изтъкнати от министерството са следните:

„Отражението на кризата върху автомобилния транспорт се изразява главно в свръхпредлагане на превозна възможност, надвишаваща значително търсенето, както и намаляване на цените за превоз“.

Както самата авторка на статията посочва, тези аргументи важат в пълна сила за почти всички сектори от икономиката. Отделно самият металург Петър Мутафчиев изкавза следните доводи, които ме провокираха в мен WTF реакция:

"„Има два възможни пътя – пътят на регулирането и пътят на оцеляването“. Според него ако се избере втория, ще оцелеят само финансово стабилните фирми и това може да създаде недостиг в предлагането при един последващ ръст на икономиката."

Още през 30-те години на миналия век австрийският икономист Шумпетер изказва тезата, че кризите имат положителен ефект върху икономиката в дългосрочен план. Те помагат да се отсеят ефективните от неефективните играчи на пазара и така се освобождават ресурси (човешка сила, финансови капитали), които се насочват към ефективните играчи или нови начинания. Creative Distraction, Economic Darwinism, наречете го както си искате. Разбира се в краткосрочен план това "наместване" на икономиката идва малко скъпичко от към социална цена - безработица, стрес, и тн. За това и държавата често се изкушава да подпомага неефективни предприятия, за да си спести подобни проблеми и да спечели малко дивиденти (ъммм, Кремиковци...).

Най-стряскащото в случая е, че Мутафчиев в прав текст заявява, че ще накаже фирмите с добро управление и ще подкрепи неефективните и посредствение. Защо? Кому е нужно това? Клиента сам решава кой да остане на пазара като избира от къде да закопува нужните му стоки и услуги. В случая отличниците и двойкаджиите са сложени на равни начела от държавата и избутани в по-горния клас.

Най-нормалното и ефективно решение в случая е да се оставят неефективните предприятия да сгънат, да се свие предлагането според свитото търсене и на пазара да останат само най-ефективните. Ако, и това е много условно, търсенето се възстанови до предишните нива и предлагането не стига, цените ще се покачат и нови играчи ще бъдат привлечени от възможността за печалби. Този сценарий го има във всеки учебник по икономика, но го няма в учебниците по металугрия!

Един друг факт също трябва да се отбележи - безумната спекулация, че нивата на превози ще се върнат към предишните си нива. Според WTO световната търговия ще се свие с 9% тази година и вече ясно се наблюдава занижено търсене на превози и спад в цените на превозите. Дори гиганти като MAERSK изпитват затруднения в момента. Прогнозите сa, че скоро световната търговия и движението на стоки няма да се върне на предишните нива.

WTF Мутафчиев? Fail!

Update: Случайно попаднах на тази статия, авторката ме изправарила с един ден с нейния анализ, но от заглавието си личи, че и тя е имала WTF реакция.

Няма коментари: