30 юли 2009

WTF Moment of the Day - I See More Stupid People Edition

Extra Mustard от Sports Illustrated са успели да издирят дъщерята на онази женица с дъгата в задния двор.

Няма коментари: