23 април 2010

WTF Brand of The Day

Днес в живота ми с гръм и трясък нахлу една нова марка - Баджанашко.

В първият момент си помислих,че става въпрос за вино...Всъщност тази марка може да послужи за доста широк набор от продукти - ракия, мастика, всякакви месни изделия широко застъпени и присъстващи в културата на хранене на средностатистическия българин. Все още е рано за "Баджанашки" черен хайвер.

Слоганът на марката не отстъпва на името - "Баджанашко - по-добро от домашното!" С този слоган се погалва една много нежна струна в душата на българина - завистта и желанието да посегне на чуждото.

Това е логото, въобще акцеденцията на марката е пипната от всякъде, няма пропуснат елемент - име, слоган, шрифт, лого... Предполагам това е кравата на баджанака. Не изглежда никак щастлива. Няма и как да е. Да не мислите, че тия двама селски момъка я жалят с доенето тази чужда крава? Никакъв foreplay, мачкай вимето, капка да не остане...че ако ги хване баджанака ще падне чобански бой с геги.

Няма коментари: